SEO a PPC reklama

Optimalizácia pre vyhľadávače – SEO

Ak má byť vaša stránka naozaj kvalitná, tak musí byť aj ľahko dostupná pre vyhľadávače. Nestačí iba perfektný design a dokonalé technické spracovanie. Pre weby, ktoré tvorím je samozrejmosťou optimalizácia pre vyhľadávače. K tzv. sile webu prispieva správna štruktúra stránok. Stránky musia mať správne označené nadpisy, musia mať jedinečný popis a kľúčové slová. Do textu je dobré zahrnúť nadpisy, podnadpisy a tiež je dobré zvýrazniť dôležité slová. To a mnoho ďalších vecí si vyhľadávače všímajú, a aj na základe týchto aspektov priraďujú vašim stránkam určité hodnotenie, ktoré určuje pozíciu stránok vo výsledkoch vyhľadávania. Vaša stránka bude mať validný kód a tým bude zaistené, že sa správne zobrazí vo všetkých prehliadačoch, a že vyhľadávače jej pripíšu „body“.

Sledujem najnovšie poznatky z oblasti SEO a aplikujem ich do praxe, a to dáva predpoklad na najlepšie umiestnenie vašich stránok vo výsledkoch vyhľadávačov. Správna štruktúra webu, validný kód a indexácia stránok sú z hľadiska SEO veľmi dôležité, ale nie postačujúce.  Vaše stránky dostávajú hodnotenie vyhľadávačov v podobe pagerank (Google). Pri tomto posudzovaní hrá veľkú úlohu popularita vašich stránok, a teda množstvo spätných odkazov. Z tohto dôvodu vám zaistím množstvo kvalitných spätných odkazov vo forme zápisov v najdôležitejších katalógoch.

PPC reklama

Máte nový web a potrebujete byť nájdený vo vyhľadávačoch okamžite? Popularita stránok sa buduje dlhodobo, rádovo aj niekoľko mesiacov. Je to dané frekvenciou aktualizácií hodnôt pagerank. V týchto prípadoch vám vrelo odporúčam PPC reklamu (pay per click – zaplať za proklik). Zaistím vám reklamnú kampaň AdWords (Google). Počas doby reklamnej kampane a aj po nej vám na požiadanie sprístupním účty k jednotlivým kampaniam. Budete mať tak prehľad o stanovených cenách za prokliky a ich úspešnosť.